Call Us
Call Us
08037405265
Free Tele Ayurved Consultation 10:00 AM To 5:00 PM +91 9953003602
RASA -GUTIKA - VATI

RASA -GUTIKA - VATI

Product Details:

X

Product Description

RASA-GUTIKA-VATI          

Product Name

Agnitundi Vati

Antra Vriddhihar Gutika

Aptantrakari Vati

Arsha Kuthar Rasa

Arshoghni Vati

Arogya Vardhani Rasa

Udayaditya Rasa

Ekangvir Rasa

Eladi Gutika

Kamdudha Rasa

Kanth Sudharak Vati

Krimi Kuthar Rasa

Kravyad Rasa

Kutaj Ghanvati

Khadiradi Vati

Gandhak Vati (Raj Vati)

Gandhak Rasayan

Garbhapal Rasa

Gashar Vati

Giloy Satva

Giloy (Guduchi) Ghanvati

Chitrakadi Gutika

Chandanadi Vati

Chandraprabha Vati (Loha-Shilajit Yukta)

Chandramrita (Rasa) Vati

Jalodarari Rasa

Tarkeshwar Rasa

Tribhuvan Kirti Rasa

Trifala Tablet

Trivikram Rasa

Navjivan Rasa

Nashta Puspantak Rasa

Nityanand Rasa

Piyushvalli Rasa

Puspadhanva Rasa

Prabhakar Vati

Pranda Gutika

Bahumutrantak Rasa

Brahmi Vati (Buddhi Vardhak)

Bolbaddha Rasa

Brihat Shankh Vati

Manmathabhra Rasa

Madhurantak Vati

Marichadi Gutika

Mahajvarankush Rasa

Maha Manjishthadi Ghanvati

Maharasnadi Ghanvati

Mamejva (Mamjjak ) Ghanvati

Manikya Rasa

Yava Kshar

Raktastambhan Gutika

Rajpravartini Vati

Ramban Rasa

Laghu Malini Vasant

Lavangadi Vati

Lashunadi Vati

Laxmivilas Rasa (Nardiya)

Lilavilas Rasa

Vyoshadi Gutika

Vatgajankush Rasa

Vatari Rasa

Vishtinduk Vati (Silver Coated)

Vriddhi Vadhika Vati

Vatvidhavansa Rasa

Virya Shodhan Vati (Silver Coated)

Shankh Vati

Shirshuladi (Vajra Rasa) Vati

Shilajitavadi Vati

Shukramatrika Vati

Shilajit Vati (Shiva Gutika)

Shoolvarjini Vati

Shringarabhra

Shwas Kuthar Rasa

Sanjivani Vati

Sarpa gandha Ghanvati

Sarivadi Vati

Sudarshan Ghanvati

Sudarshan Tablet

Sutshekhar Rasa (R.Y.)

Somnath Rasa

Somyoga

Smriti Sagar Rasa

Shuddha Gandhak

Shodhit Shilajit

Hridayarnava Rasa

 

Enter Buying Requirement Details
Email Id
Mobile number


Back to top